Medisinsk rynkebehandling - Botox

Botox (botulinumtoksin) er et legemiddel som glatter og jevner ut rynker ved å lamme muskulaturen som fører til rynker i ansiktet. Botulinumtoksin er produsert av bakterien Clostridium botulinum. Toksinet blokkerer overføringen av nervesignaler som dermed fører til lammelse av muskulatur.

Hvordan utføres behandlingen?

Botulinum toksin er en av de mest brukte behandlingsmetodene mot rynker i ansiktet. Det blir injisert små doser i spesifikke muskler. De vanligste behandlings områdene er pannen, rundt øynene og mellom brynene. Muskel kontraksjoner er en av de vanligste grunnene for rynker i ansiktet. Botulinum toxin som for eksempel Azzalure og Botox blokkerer nervesignalene midlertidig. Dette resulterer i at muskulaturen ikke klarer å bevege på seg. Musklene blir svake og lammet. Effekten av behandlingen varer fra 3-6 mnd.

Hvordan skal jeg forberede meg før botox behandling?

Ved første gangs behandling blir det sendt ut et samtykkskjema der du må føre inn opplysninger om helsestatus. Det er viktig å føre inn hva slags medisiner og/eller hvilke kosttilskudd du tar. Visse legemidler kan føre til økt risiko for blåmerker. Det kan blant annet være antikoagulerende og blodfortynnende midler og NSAIDs. Alkohol kan føre til rødhet og blåmerker. Det er derfor viktig å unngå alkohol 24 timer før behandling.

Hvordan foregår behandlingen?

Det blir brukt en tynn nål for å injiserer små doser med botulinum toxin. Hvor høy dose og hvor mange stikk du trenger er avhenging av området som skal behandles. Behandlingen tar ca. 15 min. For noen kan behandlingen være noe ubehagelig på grunn av stikkene, men prosedyren går fort og de fleste merker ikke alltid stikkene. Det er ikke behov for bedøvelse.

Hva skal jeg gjøre etter behandlingen?

Du kan returnere på jobb og utføre de fleste aktiviteter som vanlig, men det er viktig at du ikke masserer eller gnir områder som er behandlet før etter 12 timer.

Hva er bivirkningene?

Fordelen med botox og en av grunnen til at behandlingen er svært populær er nettopp fordi den har få bivirkninger. De vanligste bivirkningene er rødhet, blåmerker og ømhet. Disse bivirkningene er forbigående og går som regel over av seg selv etter noen dager.

Er det farlig?

Så lenge behandlingen utføres av autorisert helsepersonell med kompetanse for å jobbe med botox, er behandlingen ufarlig. Dosene som blir brukt er svært små, dermed er behandlingen veldig trygg og effektiv. Hos meg er du i trygge hender når du skal ta botox injeksjoner. 

Hva er prisen på botox?

Prisen er fra 2000-5000,-. Sjekk fullstendig prisliste her.

botox.jpg